Přidávání matek do včelstva

 

Chovatelská sezóna je v plném proudu. Zkušení včelaři nemívají  s přidáváním matek většinou žádné problémy. Jinak je tomu u začínajících včelařů. Ze všech stran se na ně hrnou informace často i od těch, kteří ještě přidávání, či výměny matek zcela nezvládli.  Proto se pokusíme uvést několik způsobů přidávání matek a jejich výměn ve včelstvech.

Než však  uvedeme několik ověřených způsobů, je třeba říci, kdy a za jakých okolností má přidávání matek smysl. Není výjimkou, kdy i poměrně dlouho včelařící včelaři přidávají matky do včelstev, kde je pravděpodobnost přijetí velice malá. Ročně takto přijde nazmar velké množství matek.

 

Kdy novou matku nepřidáváme ?

 

 1. Je-li včelstvo nemocné. Takové raději zrušíme a nahradíme oddělkem nebo smetencem.
 2. Je-li včelstvo silně napadeno kleštíkem včelím. Také v tomto případě je přidání téměř nemožné nebo jen na krátkou dobu.
 3. Je-i včelstvo bezmatečné delší dobu, tj není v něm dostatek mladušek, zavíčkovaný plod.
 4. Je-li ve včelstvu trubcokladná matka nebo v něj již kladou trubčice (ve včelstvu je tzv. hrboplod.

 

Ve všech těchto případech je nejlepší se nezdržovat a včelstvo zrušit. Ušetříme si tak hodně starostí a především peněz. Ztrátám je lépe předcházet, než pak řešit složitě následky našeho neúspěchu.

 

Kdy a kam se matky nejlépe přidávají ?

 

     Matky do včelstev se nejlépe přidávají především na jaře, tj v březnu a první polovině dubna, když ještě nenastala snůška. Staří praktikové tvrdí, že včelstvo v této době přijme i motýla. To je samozřejmě nadsázka a je třeba ji také tak chápat. Velmi dobře se matky také přidávají do včelstev na podzim, např. v měsíci září. 

Vůbec nejhorší doba pro přidávání matek je doba rojení a hlavně po dobu snůšky. V této době  včely o nové matky nejeví příliš zájem.

Jen pro úplnost uvádíme, že matka se přidává vždy mezi mladušky, které ji přijímají ochotněji než je tomu u starších včel.

 

Na co je třeba dále pamatovat ?

 

Je důležité vědět, že bezprostředním přijetím matky do nového včelstva vše nekončí v dalším období stále hrozí jisté nebezpečí, že ji včely zabijí, vymění nebo poškodí.  Těmito kritickými body jsou:

a)      Moment, kdy z prvních vajíček nové matky se vylíhly první larvičky

b)      první víčkování nového plodu

c)      vybíhání prvního plodu

 

Matka je skutečně přijata až tehdy, má-li ve včelstvu vlastní včely. Do té doby je vhodné být při kontrolách velmi obezřetný. Včelstvo je lépe po první kontrole přijetí, tj  za cca 7-10 dní ,dále nerušit nebo místo kouře používat postřik vody k uklidnění včel.

 

Přidávání matky do smetence (umělého roje)

 

 

Co učiníme, když nám dojde matka např. z  rozmnožovacího chovu?

 

Takováto matka byla na cestě v obálce přibližně dva dny. I když má v klícce doprovodné včely, není to pro ni vůbec přirozené prostředí. Pouze s několika včelami musela vzdorovat různým nepříznivým vlivům. Vyzvedneme-li si matku z počty  je důležité, aby se zklidnila.

Proto ji i s osazenstvem dáme na zastíněné a teplé místo, kde není průvan. V žádném případě ji  nevystavujeme slunečním paprskům. Dáme také pozor, abychom ji nedali na místo, které navštěvují rádi mravenci. Nezapomeňme přejet po klícce  ve vodě namočeným prstem. Toto můžeme opakovat několikrát, zvláště, když se rozhodneme pracovat až příští den.

 

Tvorba umělého roje.

 

Příští den vytvoříme umělý roj smetením cca 1,5-2,5 kg včel  všech kategorií do dobře větraného rojáčku. Na l kg. musíme smést včely z cca sedmi plástů 39x24 cm.  Je v podstatě zcela lhostejné, zda na jeho tvorbu použijeme jedno včelstvo nebo včelstev několik. V období vrcholného rozvoje včelstev můžeme z jednoho včelstva odebrat až 1 kg. včel. Pro tvorbu používám smyk a rojáček s kruhovým otvorem ve víku a plně zasíťovaným dnem nebo je zasíťování na  dvou protilehlých stranách rojáčku. Velice důležité však je, abychom smétali včely všech kategorií, tzn. oklepáváme včely z plástů s otevřeným mladým i starším plodem, včely ze zavíčkovaných plástů, mezistěn, stavebních rámků. Zbytek  doplníme včelami z  „ medníků“. Nebojíme se ani toho, že se nám do smetence dostanou létavky. I ty totiž bude náš roj potřebovat. Pokud nesmétáme nesáté včely, můžeme je velice lehce  porosit slabým roztokem, nebo jen vlažnou vodou (zvláště jsou-li včely z více včelstev). Samozřejmě, že dáváme bedlivý pozor na to, aby ve smetenci nebyla náhodně smetena matka. Ten kdo má matky značené to má jednodušší.

Pak odneseme rojáček do tmavé místnosti (ještě ne chladné) a počkáme asi 2 hodiny až včely začnou „brečet“. Zůstane-li smetenec po této době v klidu, smetli jsme do něho matku a je lépe si takovýto smetenec již ponechat. Pro novou matku utvoříme nový stejným způsobem, tentokrát musíme být ale pozornější. Za  dobu věznění si zatím připravíme matku tak, že ji vypustíme i s doprovodnými včelami na okno, kde ji opět vychytíme a uzavřeme do klícky s medocukrovým těstem  bez doprovodných včel. Před přidáním  můžeme včely v rojáčku ošetřit proti V.d. (nevím zda je vhodné uvádět, možnost přijetí se trochu zhršuje). Doprovodné včely z klícky usmrtíme a spálíme. Po zmíněných cca 2 hodinách  udeříme rojákem o zem a zavěsíme do něj matku v klícce několik centimetrů pod otvor, na který nasadíme láhev s prosakovacím krmítkem a l litrem medového nebo cukerného roztoku v poměru 1:1. Roztok musí být chladný. Záleží jen na nás, zda otvor v klícce uzavřeme tak, aby včely matku nemohly vysvobodit ještě před usazením. Rojáček s umělým rojem pak odneseme do studeného a tmavého sklepa. Čím studenější, tím lepší. Včely se musí kolem matky skutečně semknout a utvořit hrozen jako v  přirozeném roji nebo zimním chomáči.Tímto dojde k dokonalému scelení celého organismu. Větší chlad tomu velmi napomáhá, zvláště když jsme  utvořili smetenec silnější. Za  dobu věznění se může stát, že včely roztok odeberou, pak jim dodáme nový. Nezapomeňme, že spěchem zde nic nevyřešíme.

 

Usazení roje.

 

Nyní máme skutečný roj. Včely v rojáku většinou ji vystavěly srdíčko s dělničinou, ve které nalezneme již vajíčka.

Roj usadíme do nového úlu vystrojeného jako pro skutečný roj třetí, ještě lépe až čtvrtý den navečer. I když jsou v roji starší včely i létavky nemusíme mít obavy, nevrátí se ani jediná i kdybychom jej usadily ihned vedle těch včelstev, ze kterých jsme odebírali včely. Roj usazujem náběhem do úlu, který je vybaven 1 souší a zbytek jsou mezistěnami a stavebními rámky. Včely putují klidně do nového příbytku a téměř vždy mezi nimi uvidíme matičku, která se mezi nimi již cítí skutečně jako doma. Po usazení včelstvo podnítíme vlažnějším roztokem (vždy po ukončení letu včel). Příští den se již roj bude skutečně chovat jako roj a překvapí nás velkou aktivitou. Není-li žádná snůška, musíme roj mírně podněcovat až  do doby, kdy jsou mezistěny vystavěny. Při podněcování má přednost opět med a medová voda.

Zhruba po týdnu můžeme  nový roj posílit cca dvěmi plásty s vybíhajícím plodem a zkontrolujeme kladení matky. Přibližně od desátého dne začíná náš roj pozvolna slábnout tím, jak se včely upracovávají. Než by se začal líhnout první plod mohl by náš roj zeslábnout až o 25 % Přidáním plodu tomuto předejdeme a nová matka je stále obklopena mladuškami. Toto opatření je jakýmsi vylepšením, ale není bezpodmínečně nutné, zvláště tvoříme-li smetenec v červnu.  Další rozšiřování provádím většinou mezistěnami nebo jen stavebními rámky. Při rozšiřování nezapomínejme, že 2 vyběhlé plodové plásty znamenají včely pro cca  plástů 6.

Chceme-li tuto metodu využít k přidávání tzv. těžce přijatelných matek, doporučuji utvořit roj slabší, v síle 1-1,5 kg z mladších včel. Zde je posílení vybíhajícím plodem po7-10 dnech zcela na místě. Dodržujeme zásadu 3xM (mírné, mladé, málo).

Pokud dáme novému roji dostatek prostoru a má-li pravidelný příliv potravy, vybudujeme z něj do zimy prvotřídní včelstvo o síle cca 2  velkých nástavků.

 

Nejčastější chyby, kterých se při tvorbě umělého roje dopouštíme

 

1)      do smetence jsme smetli starou matku

2)      mladou matku jsme nechali v klícce po dodání žíznit

3)      smétáme pouze mladé včely-nebezpeční vyloupení po usazení roje

4)      rojáček se včelami a matkou  dáme do teplé místnosti

5)      rojáček se včelami a matkou jsme umístili do světlé místnosti

6)      smetenec utvoříme velice silný ( nad 3 kg)

7)      utvořili jsme smetenec příliš slabý (do 1 kg)

8)      smetenec usazujeme již po dvou dnech, kdy není ještě scelen (nejčastější chyba)

9)      nenecháme větrání v rojáčku celé otevřeno nebo je rojáček málo větratelný

10)  náš rojáček není včelotěsný

11)  příliš malý rojáček (na 1 kg včel potřebujeme min.15 l velký rojáček)

 

 

 

Přidávání matek do oddělku

 

Takto lze přidat matky od chovatelů a matky na kterých nám záleží.

Je to způsob vhodný k přidávání matek na jaře a v hlavní sezoně.

 

Postup:

 

 

 1. Vezmeme dobře větratelný plemenáč, nejlépe na se spodním větráním na cca 6- 7 plástů.

 

 1. Do plemenáče umístíme 1 zásobní plást, 1 souš s nastříkanou vodou a 2-3 plásty s vybíhajícím plodem a mladuškami, dále opět 1 zásobní plást. Celkem tedy 4-6 plástů. Je-li plemenáč větší, necháme místo volné, větrání necháme otevřené. Do  plemenáče můžeme omést ještě mladušky z 1-2 plástů (skutečně jen mladušky !!!!)

 

 

 1. Plemenáč necháme asi 15-30 minut otevřený, aby odletěly starší včely.

 

 1. Pokud oddělek tvoříme z více včelstev, po stříkáme mladušky jemně vodou z mlhovky.

 

 

 1. Má-li plemenáč jen boční větrání, zastíníme je mokrým hadrem.

 

 1. Asi po 2 hod. osiřelosti (ale klidně i druhý den) přidáme matku v přidávací klícce tak, že klícku zařízneme na spodní nebo horní okraj mladuškami dobře obsazeného plástu. Medocukrové těsto necháme uzavřené to uvolníme až druhý den.  Oddělek ponecháme v klidu 3 dny v temné místnosti při normální teplotě (ne na sluníčku !!!)  a přeneseme na stanoviště až za 3-4 dny.

 

 

 1. Vzhledem k tomu, že se v oddělku nacházejí jen mladé včely bez létavek, necháme česno zúžené.

 

 1. Kontrolu přijetí matky provádíme cca za 5 dní. Pokud není matky vyvedena z klícky, opatrně ji můžeme vypustit na plást mezi mladušky a ty lehce postříkat vodou z mlhovky. Před vypuštěním matky prohlédneme plásty, zda na nich náhodou není matečník , ten je nutné zrušit!!!

 

 

 1. K tvorbě oddělku můžeme též použít celý nástavek a drátěné dno, volný prostor nevyplňujeme žádnými plásty.

 

 

Výměna matek v produkčních včelstvech.

 

 

Někdy musíme vyměnit matku v jednom nebo několika včelstvech najednou.

K tomu se hodí následující způsob výměny matek. Je vhodný opět po celou sezonu, včetně září.

 

 1. Vychytneme starou matku a umístíme ji do přidávácí klícky s medocukrovým těstem.

 

 1. Asi po dvou hodinách (ale můžeme to udělat i příští den) matku vyjmeme a na její místo dáme matku novou. Starou matku usmrtíme a dáme k mladé matce do původní klícky nebo ji rozetřeme po celé klícce (JE TO SICE OŠKLIVÉ, ALE ÚČINNÉ).

 

 

 1. Těsto v klícce uvolníme a asi po týdnu opatrně jen s minimem použití kouře zkontrolujeme přijetí matky. Najdeme ji zpravidla již kladoucí.

 

 1. Matku necháme umístěnu na plástu, kde jsme vychytili starou nebo ji necháme v klíce mezi plástem s původní matkou a sousedním. Nikdy však ne na krycím plástu s medem !!!

 

Princip výměny spočívá v tom, že ve včelstvu se smísí fenomén původní a nové matky, což usnadní přijetí. Někteří včelaři tvrdí, že se takto nasimulujeme souboj staré matky a matkou mladou. Mladá matka totiž zpravidla do mrtvé matky několikrát píchne žihadlem a pro včely to je signál, že souboj vyhrála matka kvalitnější.

Úspěšnost přidání ve velmi vysoká a používáme jej zpravidla k výměně u sebe vychovaných matek za staré matky v produkčních včelstvech.