Studie potvrzuje nebezpečnost  rostlin obsahujících neonikotinoidy pro včely

 

V časopise Journal of Economic Entomology  byla zveřejněna studie která potvrzuje nesprávnou dislokaci prostředků pro odchranu rostlin (mořidel-neonikotinoiudů)  v „ gutační“ rose rostlin a  jejich smrtelné účinky na včely.

 

Gutace = vylučování přebytečné vody rostlin v podobě kapek (rosy)

 

Tyto gutační kapky se našly nejen při zvýšené půdní i vzdušné vlhkosti, ale také při suchém počasí.

Během vegetačního období v dubnu a květnu se našly tyto  kapky na rostlinách hlavně během dopoledne. Jen během větrných dnů se nenašly žádné.

Během třech týdnů pokusů s neonikotinoidy byla tato jedovatá rosa na rostlinách prokázána.

 

Ze současných současných mořidlech byly naměřeny významné koncentrace aktivních látek:

47mg/litr u  Imidaclopridu, 23,3 mg/litr  u  Clothianidin a 11,9 ml/litr pro Thiametoxam.

 

Tento nesystémový účinek mořidel v rostlinách nebyl prokázán u Fipronilu. V dalších pokusech bylo však naměřeno u např. Imidoclopridu   více než 200 mg/litr, což je opět obrovská koncentrace (200 mg Imidoclopridu v l gutační vody)..

 

Je jisté, že  účinné látky v  mořidlech jsou rostlinami  od semen až do stadia gutačních kapek  skladovány a koncentrovány.

 

Jedovatost gutačních kapek pro včely

 

Včely, které přijdou s takovouto jedovatou rosou do styku přestanou během několika málo minut létat a stávají se z nich jen pěšáci nebo v krátké době hynou.

Symptomy jsou nevratné.  Bylo zjištěno, že Clothianidin a Thiametoxam jsou více toxické než Imidacloprid ,dokonce i při velmi nízkých koncentracích v gutačních kapkách.

 

Na závěr autoři říkají zcela jasně, že mořidla semen  s výše uvedenými chemikáliemi  jsou hrozivým scénářem pro zemědělství a není to z hlediska ekologie vůbec akceptovatelné.

 

Zdroj : Journal of Economic Entomology