Přivezl jsi si oddělek.

Právě sis přivezl oddělek a začínáš včelařit. Nejprve si však musíme připomenout pár základních údajů, které jsou pro ty zkušenější normální. Pro tebe, jako začátečníka, však mohou být důležité.

Co je oddělek?

Oddělek se vytváří jako jedna z možností množení včelstev, ale také jako ozdravné opatření k tlumení kleštíka (V.d.). Provádí se zpravidla tak, že se vezme 1-4 zavíčkované plodové plásty se včelami. K nim se přidají 2 zásobní plásty také se včelami. K takovému to oddělku se zpravidla přidá zavíčkovaný matečník . Někdo dává zavíčkovaný i otevřený. Po vyběhnutí matičky a jejím rozkladení vzniká mladé včelstvíčko. Je to takové včelí batole a proto je třeba s ním také tak zacházet. Dnes je chovatelé prodávají zpravidla na 5ti plástech. Plásty bývají již s plodem od mladé matky, dva plásty jsou po stranách jako krycí. Oddělek, který je vytvořen v měsíci květnu zesílí do zimy natolik, že již v příštím roce může dát medný užitek. Je třeba vnímat to, že teprve v následujícím roce se z něj stává dospělec. Oddělek můžeme samozřejmě vytvořit z nejhořejšího plodového nástavku (bez matky). Vše je pak jednodušší.

Někdy chovatelé do vytvořeného oddělku přidávají již kladoucí matičku. Zde je třeba pamatovat, že nová matka je včelami skutečně přijata, až když má svoje včely. To bude trvat cca měsíc po rozkladení se v oddělku. Do té doby se může stát, že ji včely při převozu zabijí v důsledku velkého stresu. Zde je na místě matičku před převozem chytit a ponechat s několika včelami a krmením v klícce v oddělku. Navíc máš jistotu, že v oddělku matička skutečně je. Po převozu a umístění na stanovišti ji můžeme do zklidněného oddělku vypustit nebo ji uzavřít jen těstem . Při vpuštění na plást přitom můžeme matičku a včely na plástu mírně postříkat vlažnou vodou z mlhovky. Dá se říci, že oddělek by sis měl přivést buď koncem května nebo v červnu. Červencové oddělky již bývají problematické už jen proto, že je v nich koncentrováno zpravidla větší množství kleštíka.

Tvorbu oddělu začínají včelaři využívat, po vzoru hnutí Šance pro včely, k tlumení varroázy, ředění populace kleštíka (V.d.), ale také k ředění ostatních patogenů. Takové oddělky se zpravidla vytvářejí v červnu kolem slunovratu. Jejich podstatou je to, že se k jejich tvorbě využijí zavíčkované plásty plodu, na který se přibližně v druhé dekádě června začíná více stahovat kleštík. Tím se původnímu včelstvu částečně od kleštíka uleví. Zpravidla pak již není třeba vůbec žádný zákrok na tlumení kleštíka. V oddělku je však roztočů relativně více. Pokud se do oddělku přidá matečník , matička se rozklade do 3 týdnů. Pokud se jí následně odebere první zavíčkovaný plást z jejího plodu, je vše OK . Tento zákrok by měl stačit eliminovat kleštíka na 1 rok. Na ten její první plod se totiž V.d. z velké části stáhne a jeho odstraněním se ho z velké části zbavíš a mu výrazně ulevíš od V.d. Toto však jen málo kdo udělá, ke své škodě i škodě právě vznikajícího včelstva. V každém případě to neudělá nikdy komerčně zaměřený chovatel. Jsou to pro něj peníze, o které by přišel touto péčí. Nevyčítej mu to. Jen s tím při koupe počítej. Ono totiž není vůbec jednoduché se včelařením živit. I proto ti každý z nich doporučí, že bys měl oddělek proti V.d. ošetřit. Za dobu 1 roku musí vznikající včelstvo vytvořit přirozený rovnovážný stav a nové včelstvo tak může pokračovat dál bez chemického ošetření. To je moje dlouholetá zkušenost v mém prostředí a genofondem, se kterým včelařím. Současní včelaři však nevědomky, avšak o to více programově, tuto rovnováhu narušují se všemi důsledky. Normálně utvořený, a nikoliv tento ozdravný, oddělek by ale měl v normálním prostředí vydržet až do následujícího jara bez jakéhokoliv opatření, směřující k tlumení V.d. Tak je to alespoň u mne. Ti, kteří nevěří nebo si nejsou jistí, mohou použít určitou berličku. Ze všech možných prostředků lze doporučit snad jen Ekopol. Neomezuje matku v kladení a V.d. tlumí uspokojivě. Thymol matku v kladení tlumí a navíc celý oddělek voní tak silně, že to přebíjí vůni včelstva a oddělek je ohrožen slídilkami. Organické kyseliny nedoporčuji dnes už vůbec. Výrazně narušují mikroflóru v oddělku. Navíc mohou poškodit i matku, byť to na první pohled nemusí být patrné. Narušují vnitřní rovnováhu, kterou se oddělek bude snažit vytvořit. Nebraň mu v tom a snaž se do včel vcítit.

Co není oddělek.

Někdy se stává, že vám včelař dá do oddělku několik plodových plástů se včelami s tím, že si včely matku vychovají. Toto není oddělek a dotyčný je hladovec a včelařský zločinec. Takovým se vyhýbej. Skutečný včelař by nikdy nic takového neudělal. Počítej se mnou. I když by v této jednotce byl vhodný plod pro založení matečníků, potrvá cca 12 dní, než se matička vylíhne. Pak další minimálně 10 dní než začne klást vajíčka a pak další cca 21 dní, než se jí začnou líhnut její včely. To je přes 40 dní. Co asi z tohoto může vzejít? Navíc je cca 50% pravděpodobnost, že se matička může ztratit při snubním letu a nemáš nic. Proto pozor na takové vykuky, kterým jde jen o svou kapsu. Pamatuj na přísloví našich předků: „Včelař může být šetrný, ale nikdy ne hladový“. Tím jsem narazil i na další možný problém. Totiž na to, že výživa mateřího plodu v takovémto neoddělku nebude se vší pravděpodobností na dostatečné úrovni, zvláště když v té době není žádná snůška. Takto odchovaná matička bude jen nedochůdče, nikoliv skutečná královna.Ošetřování oddělku.

Předpokládejme, že sis přivezl oddělek o síle pěti plástů 2/3 Langstroth (mohou to být ale i jiné míry). Z toho 3 plásty plodové a 2 zásobní, krycí. Takovýto oddělek by měl mít cca 3 kg zásob. Jsou to zcela plné 2 zásobní plásty nebo na každém plástu musí být 5 cm zavíčkovaný medný věnec u horní loučky. To pro tvojí představu. Uč se odhadovat množství zásob.

Oddělek dej po zklidnění do celého nástavku, nejlépe na pevné dno.

Uspořádej jej následovně: K jedné stěně nástavku dej krycí plást se zásobami. Pak dej stavební rámek (může být dán jako první a krycí plást až za něj). Následují 3 plodové plásty s matkou, znovu krycí plást a dále už jen dva stavební rámky (mohu být dány i za krmítko). Později se však musí tyto stavební rámky s krmítkem zaměnit. To až bude vybíhat nový plod a oddělek zvládne celý prostor. Dohromady je to 8 rámků (plástů) a na deváté pozici bude to rámkové krmítko.

Druhý den po usazení dej oddělku 1 litr roztoku 1:1. Samozřejmě večer. Je to dobré pro rozjezd. Proč cukerný roztok? Protože pravděpodobně nemáš ještě vlastní med. Cizím se mohou roznášet nebezpečné nemoci jako je mor včelího plodu nebo hniloba včelího plodu. Pochopitelně i Nosema ceranae….. Pak již dej do rámkového krmítka těsto. Nejlépe bude zase umělé, tedy něco jako Akpivital, Apifonda apod. Oddělek nesmí nikdy hladovět, na to nezapomeň. Včely těsto odebírají po dobu, když není žádná snůška. Objeví-li se, těsto opustí. Navíc na rychlosti odběru je možné vidět jeho vitalitu a zdravotní stav, vlastně i kvalitu matky. Pokud oddělek neprosperuje, je možné ho zavčasu zrušit a nezvyšovat si náklady. Zvykni si testovat a hodnotit včelstva (oddělky, smetence, roje) nepřetržitě, neboť i v přírodě se tak děje.Další rozšiřování oddělku.

Přirozenější sociální struktura v oddělku bude, až vyběhne druhá generace včel, ne dříve. To bude za dva měsíce. To ale trochu předbíhám. Nepřetržitý proud potravy a neustále se líhnoucí včely způsobí, že včely vystaví stavební rámky volnou stavbou. Za cca měsíc bude celý nástavek plný včel. To sice stačí k přezimování, ale ještě je čas , aby oddělek zesílil a obsedal druhý nástavek. Můžeš k tomu použít několik variant. Já to dělám následovně:

První možnost je, že přidáš nástavek nad ten, který je plný včel a plodu na dně. Vezmeš otevřený plodový plást (nebo i dva) a dáš je doprostřed přidávaného nástavku nad plodové plástu ve spodním nástavku. Zbytek doplníš stavebními rámky. Plodové plásty ve spodním nástavku srazíš k sobě. Krmítko dáš do horního nástavku ke stěně. Zbývající prostor ve spodním nástavku po krmítku a převěšeném plodovém plástu doplníš stavebními rámky (ty budou pravděpodobně vystavěny až příští rok. To je OK). Někdy je vhodné takto rozšířený oddělek podněcovat ke stavbě roztokem vody a cukru, jak je uvedené výše. K tomu ti stačí 1 l láhev s pevným víčkem. Ve včelařských potřebách se dají koupit podněcovací víčka z plastu. Podněcování roztokem má tu nevýhodu, že to začátečníci často neodhadnou a oddělek ukrmí. Těsto je zase více náročné na zpracování. Denní dávka by měla být cca ¼ l, tedy cca 1-2 l týdně. K podněcování se používá řídký roztok 1:1. Toto krmítko umístíš na strůpek, který má uprostřed kruhový otvor právě pro krmení. Příliv potravy a včel je nutný k tomu, aby včely vystavěly horní nástavek. To je dost práce a je k tomu třeba hodně mladých včel stavitelek. Těch ale nebývá po vyběhnutí první generace dostatek, protože ty zpočátku nahrazují staré včely, které se upracovaly. Od doby vytvoření oddělku do doby, kdy se začnou líhnout první včely od mladé matičky, oddělek zeslábne o cca ¼ včel. Dále je třeba dostatek pylu a, jak již bylo řečeno, přílivu potravy. Takovýmto pozvolným podněcováním dosáhneme toho, že oddělek vystaví i horní nástavek a současně se doplní zásoby na zimu. Do konce srpna je vše hotovo. Tento způsob využívám především u odděků, které vznikly v červnu.

Druhá možnost. Vyběhne-li v oddělku první generace včel a nástavek je plně obsazený, umístím na dno nový nástavek, ve kterém otevřu očko. Do tohoto nástavku mohu dát doprostřed 2 souše, pokud je mám. Když je nemám nedávám tam vůbec nic a dám je tam až když už se včely do něj vyvěšují. Na něj dám folii, kterou u česnové stěny nedorazím o cca 10 cm. Na něj dám původní nástavek. Až se včely začnou vyvěšovat do dolního nástavku a zesílí, provedu s oddělek to, co jsem popsal o odstavec výše a odstraním folii. Pochopitelně mohu tento stavební nástavek dát i nad oddělek ihned, opět s nedoraženou folií. Rozvoj se však zpravidla o něco opozdí. To je třetí možnost. Sám musíš zjistit co pro tebe bude výhodnější a za jaké situace. Buď flexibilní. Každý rok je jiný, to poznáš sám. Snaž se vyhovět včelám a nemysli na svoje pohodlí. Tento způsob se někdy hodí více, než ten předchozí a já jej často využívám u oddělků utvořených v květnu, ale z celého horního plodového nástavku. Musíš si to vyzkoušet sám, co je pro tvojí lokalitu a genofond výhodnější.

Čtvrtá možnost: Když je nástavek plný včel a oddělek má 5-6 plodových plástů, můžeme tyto plásty rozdělit do dvou nástavků. Postupujeme tak, že plodové plásty dáme nad sebe a zbytek doplníme stavebními rámky. Může to vypadat takto. První nástavek je na dně. Zde umístíme 5 plástů, z toho by 3 měly být plodové. Zbytek doplníme stavebními rámky. Do druhého, horního nástavku dáme zbývající plodové plásty s krmítkem na straně a stavebními rámky. Celá sestava může být více k jedné straně nebo uprostřed nástavků. Tento způsob je jistou modifikací předchozích možností a hodí se nejlépe tehdy, když jsou prakticky všechny plásty v oddělku dělničina. Nezapomeň, že trubčí plásty nebo plásty kombinované trubčiny s dělničinou mají být na kraji plodového hnízda, které ohraničují. Napodobuje se tak struktura díla, které staví včely v přírodě. Uvedl jsem tyto možností záměrně. Jednat si jsou docela podobné a nikdy není dobře omezovat se jen na jednu možnost, jeden způsob. Život není černo-bílý. U včel to platí obzvláště.

Na konci srpna, nejpozději do poloviny září oddělek dokrm tak, aby byl horní nástavek plný zásob . To by měl cca 15 kg zásob. Ve spodním by mělo být také 5 kg a plod. Oddělek je batole, tak jej v podletí nenuť příliš ke stavbě, vyčerpává ho to daleko více nežli produkční včelstvo. Navíc podletí není v životě včelstva přirozená doba stavby. Ta je především v dubnu, květnu a červnu, tedy v době, kdy je snůška. Pak by jsi již měl myslet na zimu a nechat oddělku čas potřebný k tomu, aby se dobře na zimu připravil a tak zvaně dozrál.

Nezapomeň, že oddělek není plnohodnotné včelstvo, ale takový prvňáček, či batole, jak chceš. Proto zuž hlavní česno tak, aby jej včely dokázaly bránit. Ještě před dokrmením by mělo být česno a očko uspořádány tak, jak budou přes zimu. Pozdější manipulace mohou oddělek ohrozit. Slídilky jsou nejkrutější a nejdůslednější predátor. Samozřejmě místo cukerného roztoku můžeš použít umělá tekutá krmiva jako je třeb Apiinvert apod. Mají tu výhodu, že nelákají tolik slídilky. Krmení prováděj vždy až večer.

Podobným způsobem lze ošetřovat umělý roj (smetenec) nebo roj. Smetenec je ve srovnání s oddělkem takový puberťák a roj je nabušený vrcholový sportovec. Zde nezapomeň jako protivarroázní opatření odebrat první plást zavíčkovaného plodu. To prováděj vždy, pokud nechceš s oddělkem experimentovat. Odstraněný zavíčkovaný plodový plást nahraď zase stavebním rámkem. Rozdíl proti ošetřování oddělku je tedy ten, že se roji nebo smetenci dá ke stěně souš (vystavěný plást bez zásob) a pak už jen stavební rámky. Souš matka první zaklade a za 14 dní jej odebereš se zavíčkovaným plodem a také roztoči. Tento plást znič. Zbytek prostoru nástavku bude tedy vybaven jen stavebními rámky a samozřejmě krmítkem. Roje však bývají zpravidla v květnu, kdy je snůška. V tom případě je krmit nemusíš. Rámkové krmítko plné těsta však zajistí to, že roj (smetenec) nebude nikdy hladovět a krásně vystaví všechny plásty, pokud bude v dobrém zdravotním stavu a kondici. Když bude mít roj nebo smetenec více než 2 kg, dej mu ihned 2 nástavky. Na tu souš však nezapomeň. Tu dej ke stěně horního nástavku. Vše se  tím velmi usnadní. To ale časem poznáš sám. Jak se dělá smetenec, najdeš zde: http://dvorsky.leos.sweb.cz/CLANKY/roj_radost.htm

Samozřejmě jsou i jiné způsoby rozšiřování oddělku, ale o tom zas třeba až někdy jindy. Důležité je pochopit zákonitosti rozvoje včelstva a také poznat skutečný stav oddělku, smetence nebo roje. Já vím, že dnes v době internetu si každý začátečník myslí, že ví co má dělat a že všemu rozumí a co neví, zeptá se strýčka Googla a je to. Tak funguje dokonalá technokratura. I díky této pýše a povrchnímu přístupu však začínají včelařům hynut i oddělky, které jsou vytvořené v běžném roce a to už je skutečně na pováženou. To není vina kleštíka nebo jiných parazitů a patogenů, nýbrž jen a jen včelaře. Bohužel se ukazuje, že základní zákonitosti včelstva nemají ve svých metodikách zakalkulovány ani déle včelařící lidé. Je to smutné, ale je to tak. Pokud se mnou v tomto nesouhlasíš, zkus si odpovědět, zda se některý fotbalista naučil hrát fotbal z videa na internetu. Jistě, můžeš namítnout, že včelaření není fotbal. Ano je to pravda. Naučit se skutečně včelařit vyžaduje daleko více znalostí dovedností, sebekázně i motivace a posléze i vědomostí a respektu . Chtít na včelách zbohatnout není dostatečný motiv stát se včelařem. Začínáš jako amatér. Povrchní lidé slovo amatér používají často hanlivě. I podle toho je poznáš. Jenže slovo amatér je od latinského slova amare. To znamená mít rád. Ano stát se skutečným včelařem, to vyžaduje lásku ke včelám a přírodě. Nakonec kdo má rád přírodu a zvířata, potažmo včely, má rád i lidi. To jedno ze zlatých pravidel našich předků, protože láska se dlouhodobě předstírat nedá.

Znovu připomínám. Oddělek je batole, smetenec je dorostenec, roj je trénovaný sportovec. Podle toho se k nim chovej. Bylo by dobré tento text doplnit o nákresy, avšak je důležité si umět představit situaci i bez nich. Cvičí se tím včelařský cit a představivost. Co si neumíš představit, toho nemůžeš ani dosáhnout. Tak na to nezapomeň a využij každou situaci k sebevzdělávání se a nákresy udělej sám. To je tvůj domácí úkol. Jinak budeš stále na někom závislý a to by bylo v přímém rozporu s filozofií hnutí Šance pro včely. Proto jsem se ze studijních důvodů rozhodl žádné nákresy nepřidávat a prezentuji je jen při přednáškách a seminářích.

Mladá Boleslav 12.12.2020

L. Dvorský.