Aktuálně

Informace k varroáze.

Vzhledem k tomu, že se v některých oblastech ČR je včelaři hlášen zvýšený výskyt  roztočíka  včelího (Varroa destruktor) a na svazovém ani jiném webu není možnost tuto informacii zveřejnit, rozhodl  jsem se vydat pro členy ZO Mladá Boleslav toto  varování s návrhem na řešení nákazové situace.

Je-li denní spad roztočíka včelího 2 a více samičky na včelstvo  a den, doporučuji ihned nasadit dlouhodobé prostředky. V případě krátkodobých prostředků (např. formidol) doporučuji zásah opakovat 3x vždy v 4 denních intervalech.

Léčení musí pokrýt dobu, kdy je zavíčkován plod, tj. min. 12 dní.

 

Prostředky s dlouhodobým účinkem:

1)      Gabon – účinek cca 21 dní .  Je schválen v ČR k používání

2)      Formidol  forte, účinná látka 80 ml. 85% kyseliny mravenčí , doba účinku cca 12 dní – je ve schvalovacím řízení.  Pokusně je ověřován na několika tisících včelstvech v ČR. Jeho použití možné po dohodě s VÚD s.r.o.

 

3)      Kyslina mravenčí  65% v odpařovačích  Nassenheider .  Náplň  180 ml, doba účinku cca 10-14 dní.   Nassenheider není v ČR schválen  k používání.

4)      Kyselina mravenčí 65% v odpařovači MiteGone, náplň cca 300 ml. kyseliny mravenčí, doba účinku cca 14-21 dní.  Mite Gone není v ČR schválen k používání.

Gabon se umisťuje podle návodu výrobce do středu plodového tělesa. Po léčení je jej nutné ze včelstev vyjmout!

Dlouhodobé nosiče s kyselinu mravenčí doporučuji  umístit do vedlejší uličky vedle plodu (mezi plodem a uličkou je plást) nebo do pozice 3-4 ( místo třetího-čtvrtého plástu-zajišťuje pravidelné odpařování) do nástavku nad nástavek, ve kterém se nachází plod.

Prostředky s krátkodobým účinkem:

1)      Formidol- 40 ml 85% kyseliny mravenčí. Doba působnosti 2-7 dní.

-          U včelstev vedených v dvouprostorových úlech doporučujeme postupovat podle návodu výrobce a formidol umístit do podmetu.

-          U včelstev, která obsedají nyní  cca 3 nástavky 39x24 cm (přepočteno) ,je lépe jej umístit  zcela na rámky plástů horního nástavku částečně nebo zcela povytažen z obalu (podle situace Mezi  formidolem a plodem musí být min. 16 cm). Vhodně je jej položit na distanční síťovinu, aby byl odpar maximální.

 

 Kyselina mravenčí má vysokou účinnost, je-li denní odpar 10-20 ml.

Při použití kyseliny mravenčí nesmí být ve včelstvu medu určený ke konzumování.

U použití dlouhodobých nosičů na kyselinu mravenčí doporučujeme krmená včelstva urychleně dokrmit a teprve pak kyselinu nasadit nebo včelstva  odléčit  ještě před krmením.

Pro tuto dobu (červenec, srpen)  v zásadě platí, jak již bylo uvedeno, že léčení je třeba okamžitě zahájit v případě, že je denní spad V.d. 2 a více samiček denně nebo se začnou v úlech a před nimi objevovat první  poškozené včely např. s deformovanými křídly. V takovém případě je nutno krmení přerušit na dobu nutnou k odléčení  a včelstva dokrmit až po něm.

Je třeba chápat, že výše uvedená  opatření  v létě a podletí jsou stěžejní a nezbytná  k zajištění kvalitních snůškových včelstev na příští rok a podzimní ošetření fumigací a aerosolem jsou  opatření  více podpůrného charakteru, která naše úsilí během sezony  ještě více umocní.

 

19. 8. 2011

Leoš Dvorský